Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Νίκος Σαζακλίδης είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Κατέχει την αγγλική γλώσσα, έχοντας επάρκεια διδασκαλίας (Certificate of Proficiency in English - The Cambridge University) και έχει συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση». Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Π.Ε.70 στο 1ο Δ. Σχ. Ξάνθης. Έκτός άλλων, έχει διατελέσει δάσκαλος σε Μειονοτικά και Πειραματικά Σχολεία και έχει διδακτική πείρα τόσο σε ό,τι αφορά τη γενική όσο και την ειδική αγωγή. Έχει υπηρετήσει σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, ενώ έχει αναλάβει Ολοήμερο Τμήμα και Τάξη Ένταξης.

Ασχολείται ερευνητικά, κυρίως, με θέματα γλωσσοδιδακτικής (π.χ. διδακτική προσέγγιση των σχολικών κειμένων), αλλά και με ευρύτερα ζητήματα, όπως η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, η οργάνωση πορείας διδασκαλίας και η διαθεματική προσέγγιση των (νέων) σχολικών εγχειριδίων.

Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής στα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και τα νέα διδακτικά πακέτα» στο επιμορφωτικό κέντρο της Βέροιας, που διοργανώνουν το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, παρουσιάζοντας το σχολικό εγχειρίδιο του γλωσσικού μαθήματος της Δ’ Τάξης.

Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο Π.Ε.Κ. Καβάλας πραγματοποιώντας μια «Πρόταση διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού και προσέγγισης των σχολικών εγχειριδίων με παραδείγματα από τη σχολική πράξη».

Πραγματοποίησε τρεις παρουσιάσεις (σεμινάρια) σε εκπαιδευτικούς με πρωτοβουλία του Σχ. Συμβούλου 3ης Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης Ξάνθης:

α) Προς μια δυναμική παιδαγωγική συνεργασία των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία του κάμπου Ν. Ξάνθης

β) Προς μια δυναμική παιδαγωγική συνεργασία των παιδευτικών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία του βουνού Ν. Ξάνθης

γ) Η σχέση ελληνόγλωσσου - τουρκόγλωσσου προγράμματος μέσα από διδακτικά παραδείγματα

Παρουσίασε την εισήγηση: «Τα ελληνικά στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, ως παράδειγμα Διαπολιτισμικής επαφής» στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρουσίασε την εισήγηση «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως πρακτική ψηφιακού γραμματισμου: η αρχή μάθησης της «μεταφοράς» μέσα από τις κειμενικές πραγματώσεις και τις εγγράμματες ταυτότητες των παιδιών» στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση, που διεξήχθη στο Ρέθυμνο (10-12 Οκτωβρίου).

Επιμελήθηκε και παρουσίασε την εισήγηση «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως πρακτική ψηφιακού γραμματισμου: οι χώροι συνάφειας (affinity spaces) ως αρχή μάθησης και η αξιοποίησή τους από την επίσημη εκπαίδευση» στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέριο Ημαθίας με θέμα: Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στη Εκπαίδευση, που διεξήχθη στη Νάουσα (23 -25 Απριλίου 2010).

Οργάνωσε και παρουσίασε την εισήγηση «Παρουσίαση ενός δυναμικού σχεδιασμού διδασκαλίας με αλληλεπίδραση  των μαθημάτων Ελληνικών, Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών και Μουσικής μέσα από παραδείγματα για το Δημοτικό Σχολείο», που αποτελούσε μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης (17 Σεπτεμβρίου 2010)

Συνέγραψε το άρθρο: «Από τη μοναξιά της λατινικής Αμερικής στη μοναξιά της σύγχρονης Ευρώπης», αφιέρωμα στον G.G. Marquez, με άξονα τη λογοτεχνική, πολιτική και κοινωνική δράση του. (Δημοσιευμένο στο παιδαγωγικό περιοδικό «Ρωγμές εν τάξει», τεύχος 15, Χειμώνας 2004).

Εκπόνησε διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χ. Τσολάκη με τίτλο: «Γλωσσικός δανεισμός:τα ελληνικά στοιχεία στην αγγλική γλώσσα».ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως πρακτική ψηφιακού γραμματισμού: η αρχή μάθησης της μεταφοράς μέσα από τις κειμενικές πραγματώσεις και τις εγγράμματες ταυτότητες των παιδιών
http://invenio.lib.auth.gr/record/113446

Συνέντευξη στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

με τίτλο: Mαθαίνοντας μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (πρόσκληση: Ζωγια Kουταλιανου )
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_23/04/2010_398582

Εισήγηση για τις ΤΠΕ (2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας)

με τίτλο: «Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ως Πρακτική Ψηφιακού Γραμματισμού: Οι “Χώροι Συνάφειας” (Affinity Spaces), ως Αρχή Μάθησης και η Αξιοποίησή τους από την Επίσημη Εκπαίδευση»
http://www.ekped.gr/praktika10/das/069.pdf

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τα Νέα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου

με τίτλο: "Η Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού" 
http://dipe.ima.sch.gr/grss1/
(Αφού εισέλθετε στην ιστοσελιδα, πατήστε το σύνδεσμο "εισηγήσεις επιμορφωτών 2009" και μετά πάνω στο εξώφυλλο του βιβλίου της Γλώσσας Δ Δημοτικού)

Εδώ βρίσκεται το σχολείο μας: