Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΙΜΟΥ

15 Αυγούστου στα πηγάδια Ν. Ξάνθης

Στα πηγάδια Ν. Ξάνθης, κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου έχει πανηγύρι για τη κοίμηση της Θεοτόκου. Κάθε φορά  πηγαίνει εκεί πολύς κόσμος. Πρώτα πηγαίνουν στην εκκλησία και ύστερα βγαίνουν έξω, για να δουν τα πράγματα που πουλούν για το πανηγύρι. Στην πλατεία έχει παραδοσιακούς χορούς και όλοι  σηκώνονται να χορέψουν. Κάποιοι πηγαίνουν στα σπίτια τους και αυτοί που μένουν κάθονται στα τραπέζια τρώνε και γλεντάνε. Ο κόσμος παίρνει αναμνηστικά, για να θυμάται τα πηγάδια που είναι φημισμένα για τα χρωματιστά λουλούδια και τα πανέμορφα σπίτια!!!